Marka Ürün Kodu :

Çevre

Royal Conta, üst yönetimden, hizmet elemanlarına kadar yayılan kalite bilincinin yanı sıra, çevrenin korunması konusuna da, büyük hassasiyet göstermektedir. Gerek imalat aşamasındaki çevreye duyarlılığımızın göstergesi olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesine sahip olmakla beraber sattığı ürünlerin ambalajının doğaya zarar vermemesi ve geri kazanılması ile ilgili olarak 2008 yılından beri ÇEVKO ile işbirliği yapmakta ve   logosunu kullanma hakkına sahiptir. 

Bu bağlamda oluşturulan Çevre Politikamız;  

-Ürün ve hammadde çeşitlerimizin, çevreye olumsuz etkisini en aza indirmek, 

-Çevre mevzuatlarına ve konu ile ilgili müşteri isteklerine uymak, aksi haller için düzeltici faaliyetlerde bulunmak, 

-Doğal kaynakların kullanımını asgariye indirecek önlemler almak,  

-Çevrenin korunması yönünde, çalışanlar ve tedarikçilerimizi bilinçlendirmek, 

-Kirliliğin önlenmesi için işin kaynağında önlemler almak, 

-Enerji kullanımını asgariye indirmek için hedefler belirlemek, iyileştirmelerle bu hedefleri sürekli iyileştirmek, 

-Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı en aza indirmektir.